Addictives

น้ำยาผสมบุหรี่ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น นิโคตินเข้มข้น สารเพิ่มความเย็น (Cooling Agent) และสารเพิ่มความหวาน (Stevia) หรือน้ำตาลหญ้าหวานและอื่นๆ

บทความบุหรี่ไฟฟ้า