Battery

Home Battery
Home Battery
ถ่านสำหรับใช้กับเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า มีหลายขนาด โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ่าน 18650 จะเป็นขนาดมาตรฐานและรองรับจากบุหรี่ไฟฟ้าแทบทุกรุ่น การเลือกสเปคถ่านคือ หากตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้ามีการจ่ายไฟไม่เกิน 100W ควรให้ความสำคัญกับการเลืือกถ่านที่มีความจุของไฟเยอะหรือ mAh เยอะมากกว่าค่า A เยอะ เพราะตัวเครื่องไม่ต้องการค่าจ่ายไฟที่สูง จะเป็นการเปลืองไฟโดยใช่เหตุ แต่หากใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่า W สูงควรเน้นเลือกถ่านบุหรี่ไฟฟ้าที่มีค่า A สูงเพราะสามารถจ่ายไฟได้เสถียรกว่า