BF Atomizers

Sort & Filter
Home Atomizers BF RDA
Show12243648
Home Atomizers BF RDA
อะตอมบุหรี่ไฟฟ้า BF เป็นอะตอมที่มีแกนเป็นรูเดินน้ำยา เอาไว้ใช้กับกล่องบุหรี่ไฟฟ้า Sqounk ที่จะมีขวดใส่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเชื่อมกับฐานของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้าอีกที เมื่อบีบขวดใส่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ตัวน้ำยาก็จะเดินขึ้นมาจากใต้ฐานของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ต้องมาคอยหยดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากปากของอะตอมอยู่ตลอดเวลา