High Power Kits & Mods 150W+

Home Devices Vape Kits & Mods High Power Mods 150W+
Home Devices Vape Kits & Mods High Power Mods 150W+
บุหรี่ไฟฟ้าแบบกล่องที่มีความแรงของวัตต์สูงกว่า 150 วัตต์ ตัวเครื่องจะใหญ่และสามารถใช้ได้นาน เหมาะสำหรับคนที่ชอบควันเยอะๆ กลิ่นชัดๆ สูบอยู่ที่บ้าน ไม่ได้พกออกไปไหน