J U J U I Salt E-Liquids

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นผลไม้ยี่ห้อ J U J U I E-Liquids มีสี่กลิ่น ลิ้นจี่, มะม่วง, แบล็คเคอร์แล้น และ กีวี่ (เย็น)

บทความบุหรี่ไฟฟ้า