Triple Battery Mods

ตัวกรอง
หน้าหลัก Triple Battery Mods
แสดง12243648
หน้าหลัก Triple Battery Mods
กล่องบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถรองรับถ่านบุหรี่ไฟฟ้าได้ถึง 3 ก้อน (แต่บางรุ่นสามารถแปลงเป็น 2 ก้อนก็ได้) ข้อดีของกล่องประเภทนี้คือเรื่องของความจุของถ่านบุหรี่ไฟฟ้า เรียกว่าใช้กันยาวๆข้ามวันข้ามคืนได้เลย และตัวกล่องส่วนใหญ่สามารถจ่ายไฟได้เกิน 300w ด้วย แต่ต้องแลกมากับน้ำหนักของกล่องและขนาดที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกัน
ไม่มีสินค้าตรงตามที่ค้นหา