พอตใช้แล้วทิ้ง Randm Tornado Plus - 10000 คำ

375.00 ฿ THB

Sold Out

Add 1,000.00 ฿ THB more for FREE shipping!

พอตใช้แล้วทิ้งยี่ห้อ Randm Tornado Plus สามารถสูบได้ 10000 ครั้ง สามารถชาร์จไฟได้ และมีกลิ่นให้เลือกมากกว่า 10 กลิ่น ระดับนิโคติน 50 mg(5%)