Infused CBD - Vape Juice

Watermelon Custard

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารสกัด CBD Infused CBD - Vape Juice Watermelon Custrad กลิ่นแตงโมคัสตาส ผสาน 2 รสชาติกลิ่นจาก 2 สายได้อย่างลงตัว

Natural

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารสกัด CBD Infused CBD - Vape Juice Natural กลิ่นดั้งเดิม ให้คุณเพลิดเพลินไปกับรสชาติจากธรรมชาติอย่างแท้จริง ผสาน 2 รสชาติกลิ่นจาก 2 สายได้อย่างลงตัว