SMOK & OFRF NexMesh Replacement Empty Pod

1 review

120.00 ฿ THB

พอตบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับ SMOK & OFRF NexMesh เป็นพอตเปล่าไม่มีคอยล์ สามารถจุน้ำยาได้ 2ml สามารถใช้ได้กับคอยล์ Conical nexMesh เป็นคอยล์แบบใหม่ที่สามารถทำกลิ่นได้ดีกว่าเดิม


Compatible Kits