Yakuli (10pcs)

1,800.00 ฿ THB

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากอเมริกาสำหรับ Pod System -  Yakuli (ไม่เย็น) น้ำยากลิ่นยาคูลที่อยากแนะนำ รสชาตินมเปรี้ยว Yakult หอมอร่อย ตรงปกมาก