กล่องบุหรี่ไฟฟ้า

หน้าหลัก กล่องบุหรี่ไฟฟ้า
หน้าหลัก กล่องบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าที่มีลักษณะแบบกล่อง โดยภายในจะมีชิพควมคุบและแผงวงจรสำหรับปรับฟังชั่นต่างๆ จะมีข้อที่มีระบบป้องกันค่าโอมห์ที่อาจจะต่ำเกินไปจนเกิดอันตรายได้ และสามารถจ่ายไฟได้เสถียรมากกว่าบุหรี่ไฟฟ้ายิงสดที่จะจ่ายไฟตามความแรงของถ่าน โดยบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีชิพควบคุมจะยิงไฟได้เท่ากันจนกว่าถ่านจะหมดหรือเหลือน้อย