No Menthol & Ice Flavors

หน้าหลัก No Menthol & Ice Flavors
หน้าหลัก No Menthol & Ice Flavors
น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ไม่เย็น เป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ผสมคูลลิ่ง หรือไม่มีเมนทอลผสมอยู่ มีให้เลือกหลายกลิ่นเช่น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า องุ่น แอปเปิ้ล โคล่า หรือจะเป็นกลิ่นยาสูบก็มีให้เลือกซื้อ