ชุดบุหรี่ไฟฟ้า Squonk

บุหรี่ไฟฟ้าแบบบีบหรือ Squonk เป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีขวดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าภายในเครื่องและสามารถบีบเพื่อให้ตัวน้ำยาขึ้นไปยังใต้ฐานของอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า