VGOD

VGOD เป็นบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าระดับกลางจากอเมริกาที่มีทั้งบุหรี่ไฟฟ้า อะตอม RDA, RTA รวมไปถึงกล่องบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีมากๆ