The Alchemistz - Ice Crush (ราคาส่ง)

675.00 ฿ THB

เหลือ 2 ชิ้น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศไทย the alchemistz - Ice Crush (เย็น) รสชาติของกลิ่นบุหรี่ที่ได้รับความนิยมอย่างมา ผสานกลายมาเป็นน้ำยากลิ่นเมลทอลและบุหรี่ สูบง่าย รสชาติเยี่ยม