Pod System

Pod System บุหรี่ไฟฟ้าแบบ Pod system เป็นบุหรี่ไฟฟ้าชุดเริ่มต้นอีกแบบที่เริ่มมีความนิยมมากขึ้น ด้วยลักษณะภายนอกขนาดเล็กพกพาสะดวก ให้ฟิวส์สูบคล้ายบุหรี่จริง กินไฟน้อยสามารถใช้งานได้ทั้งวัน โดยตัว Pod แต่ละรุ่นก็จะมีขนาด รูปร่างการใช้งานที่แตกต่างกันไป

บทความบุหรี่ไฟฟ้า