คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

หน้าหลัก คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า
หน้าหลัก คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า
Replacement Coils หรือ คอยล์สำเร็จ เป็นส่วนประกอบในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีหน้าที่สร้างไอน้ำที่เกิดจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่แล้วคอยล์สำเร็จนี้มักจะอยู่ในอะตอมบุหรี่ไฟฟ้า (แต่บางชนิดก็อยู่ในกล่องบุหรี่ไฟฟ้าเลย) การทำงานของคอยล์สำเร็จคือ นำไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่ไปที่ขดลวดซึ่งจะมีสำลีหุ้มอยู่ หน้าที่ของสำลีคือบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าไว้ พอขวดลวดร้อนจะเกิดไอน้ำระเหยขึ้นมา Sub-Ohm coil หรือ คอยล์สำเร็จ มีหลากหลายชนิดมาก ซึ่งแต่ละผู้ผลิตก็จะมีคอยล์สำเร็จเป็นแบบของตัวเอง ผู้ใช้งานควรศึกษาให้ละเอียดและใช้งานให้ถูกประเภทด้วยค่ะ